Török Nyelvoktatás, nyelvtanfolyam

Egy kevésbé népszerű nyelv (mint a török nyelv is) oktatása általában csak púp a nyelviskolák hátán, mivel nincs meg mindig a kezdéshez szükséges 7-10 fő. Ha valaki az új nyelvtanfolyamra már nem iratkozik be, azzal veszélyezteti a csoport fennmaradását, és szabad kapacitással rendelkező török nyelvtanárt sem könnyű találni. Így aztán az sem ritka, hogy érdeklődés hiányában hónapokig nem indul el a meghirdetett nyelvtanfolyam, vagy hogy valaki kínaira jelentkezik, de a finn csoportban végzi...
Ez az oldal azért jött létre, hogy akik törökül szeretnének megtanulni, azoknak ne legyenek ilyen gondjai. A legtöbb nyelviskolában a nyelvtanulás nelvvizsga-központú. Ez az egyik oka annak, hogy sok tanuló valós élethelyzetekben több száz órányi nyelvtanulás után sem mer megszólalni. Ezzel szemben én már a kezdetektől a beszélt, élő török nyelvet tanítom. Ezáltal nyelvtanfolyamainkon már néhány órai töröktanulás után is vidáman társalgunk, természetesen az addig elsajátított tudászinten.

Török nyelvtanfolyam
Legfőbb célom, hogy hallgatóimat rövid időn belül eljuttassam a kívánt nyelvi szintre vagy hozzásegítsem a sikeres török nyelvvizsgához, mindezt a leghatékonyabb, célirányos módszerekkel, jó hangulatú órák keretein belül. A nálam megszerzett tudást tanulóim hasznosítani is tudják, tehát nemcsak nyelvtani teszteket képesek helyesen kitölteni, hanem egy mindennapi, vagy akár üzleti szituációban is gond nélkül, fesztelenül, intelligensen tudnak kommunikálni. Tanítványaim pozitív visszajelzései alapján érzem csak igazán, hogy volt értelme belevágni a nyelvtanításba.
Egy új nyelv tanulása felszabadító érzés, sokszor egy egészen új személyiséget képes adni az embernek.
Rendkívül fontosnak tartom a török nyelv ismeretét, ami nem csupán a nyelvtani szabályok helyes elsajátításából áll, hanem magában foglalja Törökország kultúrájában és történelmében való jártasságot is. Hisz' a nyelvtanulás célja az, hogy legyőzzük a különböző nemzetek közötti nyelvi akadályokat egy közös nyelv használatának segítségével. Tágan értelmezve a tananyagot: el tudok rugaszkodni a tankönyvtől, igyekszem mindenre válaszolni akkor is, ha éppen az a kérdés, hogy hol mennyit illik alkudni, milyen a török vallás, miért olyanok a törökök, amilyenek stb. Tudom, hogy sokaknak én vagyok a legközvetlenebb forrás és közvetítő köztünk és a nyelv mögött álló kultúra között. Napjainkban ezt a funkciót sajnos elhanyagolják.

Török magánórák

Kifejezetten egyénre szabott órák, ahol a tanuló kívánságai mérvadóak mind a témákat, mind a módszereket, mind a tanulási tempót illetően. Egyénre szabott időbeosztás! A tanár figyelme csak rád összpontosul!

Török oktatás

Mini csoportos nyelvtanfolyamok

Török nyelvoktatás

A tanárok figyelme csak rátok összpontosul! Az egyik leghatékonyabb haladás! A tanfolyamokon 2-4 fő vesz részt, ez csoportélményt nyújt, segít a feladatok megfelelő felosztásában, sokféle szituáció feldolgozására ad lehetőséget, ugyanakkor sem a tanár, sem a tanulók figyelme nem oszlik túl sok irányba, a koncentráció célzottabb, a tanulás hatékonyabb, mint nagy létszámú csoportokban.


Rugalmas órarend

Török nyelvórák

A török nyelvtanfolyamok az érdeklődők igényeihez igazodva folyamatosan indulnak:
a jelentkezők adják meg mikor érnek rá és milyen rendszerességgel szeretnének járni, mennyi időt szánnak a tanulásra. A csoporttól bármely okból lemaradt tanulók egyéni óra keretében felzárkózhatnak. A nyelvtórák hétköznapokon 8-21 óra közötti időpontokban, illetve hétvégén vehetőek igénybe, ezáltal lehetőséget adnak a munka melletti nyelvtanulásra, hiszen késő délutáni és esti időpontokban is lehet nálunk tanulni. Egyéni oktatás esetén a tanuló 24 órával a kitűzött időpont előtt lemondhatja, vagy más időpontra teheti át a következő órát.


Török tankönyvem

Tanuljunk Törökül tananyag

A nyelviskolai tanulás két legfontosabb alapfeltétele egy felkészült, lelkiismeretes nyelvtanár és a módszertanilag megalapozott, a magyar anyanyelvű tanulók eredményes haladását lehetővé tevő tankönyv. Egy tankönyv megírása rengeteg időt, erőfeszítést, erőforrást igényel. Azért szántam rá magam mégis, mert a magyar tankönyvpiacon nem találni magyar nyelvű török nyelvkönyvet. Töröknyelvű könyvek természetesen léteznek, de törökül, vagy angolul törököt tanítani nem túl eredményes. Eddig nem találtam
olyan idegennyelvű könyvet, amely a tanítványok jogos elvárásait maradéktalanul teljesítették volna. A legtöbb tankönyv egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy az aktív nyelvtudás építéséhez elengedhetetlen a folyamatos ismétlés. Nemcsak a nyelvtant, a szókincset is újra és újra frissíteni kell, hogy ténylegesen megszilárduljon és beépüljön. Könyvemben az anyag spirálisan halad előre: a fejezetek új ismeretanyagai mellett a már elsajátított ismeretek is időről időre visszatérnek.

A legfontosabb az eredményes török nyelvtanuláshoz:
A tankönyv a valódi török nyelvet tükrözze, készítsen fel a mindennapi török kommunikációra. Az olvasmányok, feladatok nyelvtana legyen áttekinthető, a megszerzett tudásra épülő. Az elsajátítandó szókincs- és kifejezéskészlet a török nyelv leggyakoribb és leghasznosabb szavait és kifejezéseit tartalmazza. A könyv fejezeteiben a török nyelv legfontosabb építőkövei időről időre térjenek vissza, nyújtson megfelelő mennyiségű és minőségű hanganyagot a beszédértés folyamatos fejlesztéséhez, gondoskodjon a törökül tanulók otthoni gyakorlási lehetőségeiről.