A török nyelvről

A török vagy türk nyelvek egy körülbelül 30 nyelvből álló nyelvcsalád, Kelet-Európától Szibériáig és Nyugat-Kínáig húzódó területen élő török népek beszélik, összesen körülbelül 200 millióan a világon. A legtöbben, a török népek mintegy 40%-a, a törökországi török nyelvet beszéli.

Török-magyar nyelvoktatás

A török nyelv az Urál-altáji nyelvcsaládba tartozik, mint a magyar is. Agglutináló nyelv, ezért a magyarhoz hasonlóan a szavak végéhez kapcsolja a mondatrészek viszonyát kifejező toldalékokat. Pl. od-am-da ’szobá-m-ban’, bekle-d-im ’vár-t-am’. A török nyelvekre jellemző a magánhangzó-harmónia, a toldalékolás, a nyelvtani nem hiánya és az alany-tárgy-ige mondatrész-sorrend. Az egész világon körülbelül ötezer nyelvet beszélnek, a török nyelv ezek közül a hetedik helyen áll.

Török-magyar nyelvA török nyelvtan ragokra és toldalékokra épül, melyek minden esetben igazodnak a szó hangrendjéhez, mint a magyarban megszokott magánhangzó-harmónia, azaz az utolsó szótag magánhangzójától függenek. Pl. sayfa-da ’oldalon’ ev-de ’házban’. A török mondatban az általános szerkezet szerint az alany áll a mondat elején, az ige a végén. A többi mondatrész esetében pedig minél fontosabb a szóban kifejezett tartalom, a szó annál hátrébb helyezkedik el a mondatban. Pl. Mehmet’le restorana gittim. ’Étterembe mentem Mehmettel’, vagy Restorana Mehmet’le gittim. ’Mehmettel mentem az étterembe’ (és nem mással). 

A török nyelvben az Oszmán Birodalom idején meghonosodott, s a nyelvújítás után is megmaradt számtalan arab és perzsa jövevényszó. Eleinte ezek teszik nehézzé a szókincs memorizálását, mert úgy tűnhet, hogy nem is egy nyelv szavait tanuljuk. Rövid idő múltán azonban pont ez miatt szépnek és izgalmasnak tűnik a török szókészlet.